رابین استودیو
یاسمین فرزندی | مسئول روابط عمومی

شروع فعالیت و تحصیل در رشته‌ی گرافیک از سال 1395.  رتبه‌ی 3 شهری و 4 کشوری در دوران تحصیلی هنرستان در مسابقات فرهنگی هنری اصفهان.  ادامه تحصیل در رشته گرافیک در هر دو مقطع فوق دیپلم و لیسانس، فعالیت در رشته‌ی ارتباط تصویری گرافیک همراه با ادامه تحصیل. تجربه فعالیت در سه شرکت تبلیغاتی، عکاسی تبلیغاتی ، همکاری و انجام پروژه با شهرداری اصفهان ، طراحی تصویر سازی کتاب کودک، پروژه روز جهانی کودک در بیلبوردهای سطح شهر، طراحی دستی و ساخت جواهرات، انواع طراحی‌های گرافیکی
یاسمین فرزندی
یاسمین فرزندی | مدیر روابط عمومی