رابین استودیو
مهدی افضلی
محمدمهدی افضلی | مدیر و موسس
محمدمهدی افضلی | مدیرعامل و موسس

۱- کارشناس دفتر معاونت فرهنگی دبیرستان دوره دوم امام محمدباقر – شعبه یک (تیر ۱۳۹۵ – اسفند ۱۳۹۵)
مربی مسابقات فرهنگی هنری دانش‌آموزی دبیرستان دوره دوم امام محمدباقر(ع)
۲- کارشناس دفتر معاونت فرهنگی دبیرستان دوره اول امام صادق – (فروردین ۱۳۹۶ – دی ۱۳۹۸)
3- مدیر اجرائی مدارس سبز بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (دی ۱۳۹۸ – ۱۴۰۰)
مدیر اجرایی نمایشگاه دانش‌آموزی حفاظت از محیط زیست
نویسنده طرح استعدادیابی علمی برای عمل
مسئول اجرای طرح کمپین زاینده‌رود ما را دریابید
ایده‌پرداز و مسئول اجرای طرح کمپین جمع‌آوری درهای بطری
مسئول اجرای پویش اهدا کاغذ
ایده‌پرداز و کارگردان فیلم کوتاه روز جهانی محیط‌زیست
ایده‌پرداز و مسئول اجرای طرح باشگاه خبرنگاران دانش‌آموزی مدارس سبز
کارگردان پادکست محیط زیستی هوم
۴- معاون فرهنگی دبستان پسرانه امام صادق(ع) (دی ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱)
۵- مسئول پایه هفتم دبیرستان اقتصاد (تابستان ۱۴۰۱)
۶- معاون فرهنگی دبیرستان پسرانه امام صادق(ع) – دوره اول (مهر ۱۴۰۱ تا کنون)