رابین استودیو
بهناز بهشتی | مدیر امور رسانه
بهناز بهشتی | مدیر امور رسانه

دیپلم رشته ی گرافیک دستی از هنرستان نمونه دولتی والفجر

1394-1395  کاردانی رشته ی گرافیک از دانشکده فنی حرفه ای دختران نجف آباد (سمیه)
 1395-1397 کارشناسی ناپیوسته رشته ی ارتباط تصویری از دانشکده فنی حرفه ای دختران نجف آباد (سمیه)

 1397-1399 سرتیفیکیت زبان انگلیسی کانون زبان ایران

 1396-1397 سرتیفیکیت ورکشاپ پکیجینگ